კონფიდენციალურობის პოლიტიკა


ამ პოლიტიკის შესახებ მითითებები "1ANTE", "ჩვენ", "ჩვენი" და "ჩვენ" ნიშნავს SAGA GROUP N.V. და შვილობილი კომპანიები. "თქვენ", "თქვენი", "თქვენი", "თქვენი" და "მომხმარებლის" მითითება მიუთითებს ჩვენს ვებ-გვერდს (აპებს), აპლიკაცი (ებ) ის გამოყენებით და პირადი ინფორმაციის მიწოდება 1ANTE- ს.

1. კონფიდენციალურობა
1ANTE
აღიარებს, რომ ნებისმიერი ინტერნეტ მომსახურებით სარგებლობა გულისხმობს კლიენტის მხრიდან ნდობას. 1ANTE- ზე ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტივებია მისი კლიენტები, ამიტომ ჩვენ ვალდებულებებს ვატარებთ ძალიან სერიოზულად იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ვხვდებით თქვენს პირად მონაცემებს. პერსონალური მონაცემები შეიძლება შეიცავდეს თქვენი სრული სახელი, მისამართი, დაბადების თარიღი, მობილური ტელეფონის ნომერი, გადახდის ინფორმაცია და ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ მიერ მოთხოვნილია ან გაქვთ საიტი (ებ) ის და / ან აპლიკაციის საშუალებით. ჩვენ შევქმენით ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა იმისათვის, რომ მოგეცნოთ რა პერსონალური მონაცემები შეგროვდება და ინახება, ვისგან, როგორ და როგორ ვიყენებთ მას.
თქვენი ინფორმაციის (1) საიტისთვის წარდგენით, ჩვენი ვებ-გვერდის (აპლიკაციის) და აპლიკაციის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ამ პოლიტიკას. თუ არ ეთანხმებით ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის პირობებს, თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ 1 იანვრიდან (აპლიკაციები) ან აპლიკაციები.

2. როგორ არის პირადი მონაცემების შეგროვება 1ANTE?
1ANTE ინახავს ჩვენს ვებ-გვერდ (ებ) ში, აპლიკაციებში ან ნებისმიერ სხვა გზავნილში მოთავსებულ პერსონალურ მონაცემებს. 1ANTE- ზე ანგარიშის დარეგისტრირებისთვის მოგეთხოვებათ თქვენი პირადი მონაცემების მიცემა.
ნებისმიერი ვიზიტის სესია ნებისმიერი მოწყობილობიდან ჩვენი ვებ-გვერდის (ების) ან აპლიკაციის (შემდგომ) საიტზე შეგროვდება და ინახება. ეს პროცესი ჩვენთვის აუცილებელია, რათა გავაუმჯობესოთ თქვენი გამოცდილება; თაღლითობის მონიტორინგი; რეკლამის განთავსება; მკერავი აქციები და სხვა ლეგიტიმური მიზეზები.
1ANTE გამოიყენებს თქვენს მობილურ ტელეფონის ნომერს თქვენი მოთამაშის ანგარიშის დამოწმების მიზნით, ანგარიშის უსაფრთხოების გადაწყვეტილებების სახით, როგორიცაა პაროლის განახლება და სპეციალური შეთავაზებების გაგზავნა.

3. სოციალური მედია და მე -3 პარტია
თუ თქვენ იყენებთ 1-იან-ს რომელიმე სოციალურ მედია კომპონენტს, ვებ-გვერდის (ებ) ის მეშვეობით ან აპლიკატების საშუალებით, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ ინფორმაცია თქვენს პოლიტიკის მიხედვით სოციალური მედია პროვაიდერისგან.
ჩვენ შეიძლება მივიღოთ პირადი მონაცემები და პირადი მონაცემები ჩვენი მომხმარებლის შესახებ 1ANTE- ის შვილობილი კომპანიების, ბიზნეს პარტნიორებისა და მესამე მხარის სუბიექტებისგან. ჩვენ უნდა უზრუნველყოს სათანადო თანხმობა, როდესაც მომხმარებელთა ინფორმაცია გადაეცემა მესამე პირებისგან.

4. როგორ ვიყენებთ თქვენს პირად მონაცემებს
თქვენი პერსონალური მონაცემები გამოიყენება ჩვენს თამაშებში თქვენი მონაწილეობის დაშვებისა და თამაშების ოპერაციების განხორციელებაში, ჩვენი ვებ-გვერდის (ებ) ისა და აპლიკაციის (ებ) ში ჩვენი მომსახურების გამოყენების საშუალებას, თქვენთან კომუნიკაციისთვის, ფსონებისა და გარიგებების დამუშავება, საკრედიტო ბარათის (ებ) ის და ონლაინ გადახდის სისტემების გამოყენების უზრუნველსაყოფად, მოგაწოდოთ მომხმარებელთა დახმარება, შევასრულოთ იურიდიული და მარეგულირებელი მოთხოვნები, შევქმნათ პერსონალური პროფილები ჩვენს კლიენტებზე, შეამოწმონ მომხმარებელთა ტენდენციები ჩვენი ვებ-გვერდის (ებ) ის, მონიტორინგისა და საგამოძიებო მოქმედებები, რათა თავიდან იქნას აცილებული თაღლითობა, ფულის გათეთრება და სხვა უკანონო საქმიანობა.
ჩვენ ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები, მოგაწოდოთ ჩვენი აქციები, სერვისები და ცვლილებები, რომლებიც ჩვენ ვფიქრობთ, საინტერესოა.

5. თქვენი პირადი მონაცემების გამჟღავნება
1ANTE არ იბარებს ნებისმიერ ინფორმაციას ან მონაცემს მისი მომხმარებლის შესახებ. თუ 1ANTE გაივლის ნებისმიერ მომდევნო საქმიანობას: სხვა კომპანიასთან შერწყმა, შეძენილი ან ნაწილობრივი შეძენა, სავარაუდოა, რომ კლიენტების მონაცემები იქნება გარიგების ან გაყიდვის ნაწილი. ჩვენ, თუმცა, აცნობებს ჩვენს მომხმარებელს პერსონალური მონაცემების გადარიცხვის შესახებ გადაცემის ან გაყიდვის წინ.
თუ კანონი ან რეგლამენტი მოითხოვს პერსონალურ მონაცემებს კლიენტებთან დაკავშირებით, 1ANTE- მა შეიძლება გააშუქოს ინფორმაცია სამთავრობო, მარეგულირებელ ან აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე.
1ANTE იტოვებს უფლებას, გაამჟღავნოს პერსონალური მონაცემები, რათა დაიცვას კლიენტები, უზრუნველყოს პირობების დაცვა, დაიცვას ჩვენი უფლებები, ნებისმიერი ქონება და უსაფრთხოება.

6. პირადი მონაცემების შენახვა
როგორც დადგენილი პირობების თანახმად 1ANTE, როგორც ჩვენ და თქვენ შეუძლია მოთამაშეს ანგარიშის დახურვა. თქვენი მოთამაშეების ანგარიშის დახურვის შემდეგ 1ANTE იტოვებს უფლებას შეინახოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები, რადგან ჩვენ აუცილებლად მიგვაჩნია კანონით აუცილებელი და / ან მოთხოვნილება.

7. პოლიტიკის შეთანხმება
ეს პოლიტიკის განაცხადი არის შეთანხმება თქვენსა და 1ANTE შორის. ამ პოლიტიკას დროდადრო შევძლებთ ცვლილებებს. ჩვენ გაცნობებთ თუ რაიმე ცვლილებები მოხდება. რეკომენდირებულია ეწვევა ამ პოლიტიკის გვერდზე რეგულარულად.